Historia świątyni p.w. Św. Wojciecha.
Dodane przez Grzegorz dnia 23 grudzień 2009
23.12.2009 r.

Historia świątyni p.w. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.
Opracował Zbigniew Szcześniak.


Kościół pw. Św. Wojciecha jest świątynią murowaną, zbudowaną w XVI w., kilkukrotnie przebudowywaną. Jest orientowany wzdłuż osi wschód-zachód, na planie wydłużonego prostokąta i oszkarpowany.Neogotycka fasada pochodzi z połowy XIX w., kiedy miała miejsce ostatnia istotna przebudowa kościoła. W jej trakcie m. in. obniżono dach.Zachował się obraz Władysława Bończy-Rutkowskiego, sygnowany w 1902 r., zatytułowany „Powrót z kościoła”. Można przypuszczać, że na obrazie przedstawiony jest stan świątyni bialskiej sprzed przebudowy.Władysław Bończa-Rutkowski był właścicielem majątku Dańków, zajmował się również malarstwem. Zmarł w 1905 r.
Na bialskim cmentarzu znajduje się grób matki artysty, Karoliny z Węckich Rutkowskiej, która żyła w latach 1818-1865. Poświęcone jej epitafium znajduje się także w bialskim kościele.Władysław Rutkowski urodził się najprawdopodobniej po 1838 r., a więc w czasie przebudowy świątyni mógł mieć ok. 10 lat. Artysta, ze względu na wiek, raczej nie mógł samodzielnie wykonać szkiców z natury. Mało prawdopodobne, żeby zdołał dobrze zapamiętać z dzieciństwa wygląd świątyni.
Możliwe jednak, że korzystał z ówczesnych źródeł, być może obrazów, szkiców – obecnie niedostępnych.
Rutkowscy byli bardzo zaangażowani w życie parafii. Obrazy artysty: „Przemienienie na górze Tabor” i „Święty Roch” do dziś zdobią boczne ołtarze, a wiszący naprzeciw zakrystii obraz „Śmierć Św. Wojciecha” został namalowany przez przyjaciela Rutkowskiego – Jana Moniuszkę, syna kompozytora.Zachowane do dziś obrazy Rutkowskiego mają wyraźny charakter dokumentalny. Większość zachowanych obrazów Bończy-Rutkowskiego jest sygnowana datami z przełomu wieków. Być może u schyłku życia zajął się wykańczaniem wcześniejszych szkiców lub sygnował je przed sprzedażą.
„Nokturn” z 1896 r. przedstawia młyn w Podsędkowicach. Budynek młyna na obrazie jest identyczny jak zachowane do dziś pozostałości po pożarze, a bryła domu młynarza jest zgodna z widocznymi obecnie pozostałościami po fundamentach.Obraz „Cisza wieczorna” z 1903 r. przedstawia dawny wygląd bialskiego rynku. Charakterystyczne dachy budynków są zgodne z dzisiejszym stanem architektonicznym oraz z zachowanymi fotografiami archiwalnymi.Znajdujący się obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obraz „Przed dworem. Zima” przedstawia rodzinny dom artysty. Charakterystyczna figurka św. Jana Nepomucena na pierwszym planie zaginęła i została zastąpiona nową.
Wiele szczegółów z obrazu „Powrót z kościoła” jest identycznych ze stanem obecnym lub archiwalnymi fotografiami.
Dzwonnica na obrazie jest zdumiewająco podobna do starej drewnianej dzwonnicy uwiecznionej na fotografii z 1908 r.Gotyckie okienko na fasadzie jest w tym samym miejscu, co obecnie
Wieżyczka w centralnej części dachu i druga nad prezbiterium również odpowiadają tym z obrazu"Na cmentarzu kościelnym od str. południowej, lipa rozgałęziona na dwie odnogi ma 3,80 objętości, druga 3,10. Od strony zachodniej 2.90, druga 2,35, obok bramy 2,90 i rosnąca w ogrodzie plebańskim przy parkanie 3,20" (cytat z „Opis historyczny parafii Biała Mazowiecka”, ks. Jan Wiśniewski) - trzy z tych lip są wyraźnie widoczne na obrazie, nie ma natomiast lip od strony południowej, są za to po północnej (pomyłka w opisie? Wymogi kompozycyjne obrazu?).

Kalendarium świątyni w Białej:
1506-1520 – biskup chełmski Mikołaj Kościelecki buduje murowany kościół
1566 – wizytator Jan Kliniecki znajduje kościół w złym stanie, mury zniszczone zaciekami
1603 – wizytacja biskupa Wawrzyńca Goślickiego: „Sam kościół jest jakokolwiek pokryty, ale ściany i fundamenta, podpory murów (bases murorum) walą się; drzwi złe; okna zniszczone; ołtarze zrujnowane i nagie”
1712 – pożar kościoła po uderzeniu pioruna, pozostały same mury
1794 – Insurekcja kościuszkowska, „kościół z wszelkich ozdób obdarty, spustoszały, ani okien, ani drzwi, ani ołtarza, ani podłogi, ani aparatu…”
1848 (?) – przebudowa kościoła, opuszczenie dachu, nowa elewacja.

Generalnie budynek nie miał szczęścia – zwykle był podniszczony, nękany pożarami, z których największy miał miejsce w 1712 r. i całkowicie zniszczył świątynię.
Równie wielkie zniszczenia przynosiły wojny – szczególnie insurekcja kościuszkowska
Nie wiadomo:
• jak wyglądała świątynia przed Mikołajem Kościeleckim?
• czy była drewniana, czy częściowo murowana?
• czy budowa polegała na wybudowaniu kościoła od nowa, czy na rozbudowie?
• kiedy została dobudowana nawa?

Brak jest informacji źródłowych, nie jesteśmy jednak skazani na całkowity brak możliwości badawczych.

Wiele pozwoliłaby wyjaśnić eksploracja krypt pod prezbiterium. Podziemia prawdopodobnie były najmniej modyfikowanym elementem architektury kościoła. Krypty zostały zamurowane wiele lat temu, znajdują się w nich stare trumny – wiadomo o pochówkach szlachty i duchownych z Białej z XVII-XVIII w. – znane są nazwiska chowanych w krypcie osób.
Zarówno detale architektoniczne, jak i stosowany materiał mogą pozwolić na bardziej precyzyjne datowanie ich powstania, a także mogą zawierać ślady najstarszych zmian w wyglądzie świątyni
Podziemia kościoła w Białej – najstarsza część budowli.

Kolejną metodą może być porównanie architektury kościoła w Białej Rawskiej i Chojnacie. Obie świątynie wykazują bardzo dużo podobieństw zarówno architektonicznych, jak i mają wiele wspólnego pod względem historycznym.
Kościół w Chojnacie nie był aż tak bardzo doświadczany kataklizmami, jak świątynia bialska


Biała Rawska - Chojnata


• Oba kościoły są tak samo orientowane (co nie jest niczym niezwykłym).
• Szkarpy mają taki sam kształt jak w Białej
• Okna (ta sama liczba – 3 w prezbiterium, 3 w nawie) są tylko po prawej stronie patrząc od wejścia w kierunku ołtarza głównego
• Po tej samej stronie jest boczne wejście do świątyni - w Chojnacie dodatkowo wybudowana niewielka kruchta
• Wieżyczki na środku kościoła i nad prezbiterium są tak samo umieszczone w obu świątyniach• Małe nisze-kapliczki z tyłu budynku, istnieją w obydwu kościołach
• Układ okien za ołtarzem był w Chojnacie nieco inny niż obecnie – widać wyraźnie ślad po zamurowaniu dwóch okien
• Zakrystia w tym samym miejscu co w Białej, ma także identyczne sklepienie kolebkowe• Obydwa kościoły mają wyraźnie oddzieloną nawę od prezbiterium. Elementem oddzielającym jest i tu, i tam tzw. tęcza – łuk
• Sklepienie prezbiterium w Chojnacie jest krzyżowe, w Białej również musiało kiedyś być takie. W XVI w. nie potrafiono wybudować tak dużej płaszczyzny bez podpór. Nie pozwalały na to względy technologiczne – nie było betonu, zbrojenia itp.Nasze tereny mają związki z klasztorem benedyktynów w Lubiniu. Kościół w Chojnacie był przez wieki obsługiwany przez zakonników z Jeżowa.
Herb klasztoru jest modyfikacją herbu Trzaska. W heraldyce krzyż i miecz mają to samo znaczenie (w istocie miecz był z racji swej budowy krzyżem).
Zamiana górnego krzyża na gwiazdę symbolizuje Maryję.


Herb klasztoru w Lubiniu


Herb Trzaska.

Wspólna historia kościołów w Białej Rawskiej i w Chojnacie:
1108 (?) – w Jeżowie powstaje klasztor benedyktynów z Lubinia (być może stanowi uposażenie dla Galla Anonima)
XIII w. – z pewnością istniały obie parafie. U schyłku XIII w. Biała była siedzibą kasztelani, istniała też parafia. Parafia musiała powstać jako jedna z pierwszych na tym terenie, gdyż była przez wieki parafią bardzo rozległą. Chojnata była parafią znacznie mniejszą, choć również starą.
1295 r. – Wawrzyniec z Popienia, kasztelanem bialskim – uzyskuje swobody dla swoich wsi dziedzicznych Popienia i Cielęcina. Popień i Mielęcin są wsiami lezącymi tuż obok Jeżowa
1334 r. – kościół w Chojnacie jest już murowany
1368-1374 r. – plebanem Białej jest Jakub, podkanclerzy książęcy.
przed 1385 – 1278 r. – data na sfałszowanym dokumencie nadającym przywileje benedyktynom z Jeżowa na pobliskie wioski, benedyktyni otrzymują także parafię Chojnata. 1385 – zjazd księcia Siemowita IV i biskupa Bodzanty w Jeżowie. W jego wyniku benedyktyni otrzymują potwierdzenie wcześniejszych przywilejów. Ojcowie zadbali, żeby było co potwierdzać. Przedstawili dokument datowany w 1278 r., który wyłączał spod jurysdykcji kasztelana bialskiego kilka wsi koło Jeżowa: Jasienin, Mikulin, Krosnowę i Górę. Niestety w dokumencie figurują osoby, których nie było na świecie w roku 1278, albo które były wówczas niesprawne (czyli zbyt młode by być przywoływanym w tego rodzaju dokumencie). Uznano początkowo, że kopista pomylił datę, która powinna być 1298. Obecnie uważa się ten dokument za falsyfikat.
~XVI w. – trzech Trzasków zostaje opatami w Lubiniu. Opaci lubińscy herbu Trzaska to: Pawel Chojnacki, Andrzej Chrzczonowski, Stanisław Kiszewski
1506-1520 r. powstaje murowany kościół w Białej
1603 – kościół w Chojnacie posiada drewnianą nawę (w Białej jest cały murowany)
1653 r. – drewniana nawa w Chojnacie jest już obmurowana cegłą

Wydaje się nieprawdopodobne, żeby znacznie mniejsza parafia w Chojnacie miała murowany kościół 200 lat wcześniej niż Biała (w dodatku w tym samym kształcie). Na przebudowę prezbiterium wskazują również elementy architektoniczne w wewnątrz świątyni, a mianowicie stalle, które są zabudowane bocznymi wzmocnieniami wyraźnie wykonanymi w późniejszym okresie. Dwułuczne wejście do zakrystii najprawdopodobniej powstało za czasów biskupa Kościeleckiego. Podobne rozwiązania architektoniczne są spotykane w innych świątyniach wybudowanych w XVI w.

Możliwe są dwa warianty terminarzu rozbudowy kościoła w Białej Rawskiej:
Wariant I
~XII w. – drewniany kościółek w Białej
przed XVI w. – powstaje murowany kościół w kształcie zbliżonym do obecnego prezbiterium
1506-1520 – Biskup Kościelecki dobudowuje murowaną nawę
1712 r. – pożar kościoła po uderzeniu pioruna (lub podpaleniu) – kościół zostaje odbudowany w poprzednim kształcie
1848 r. – przebudowa kościoła polegająca na obniżeniu dachu i zmianie elewacji

Wariant II
~XII w. – drewniany kościółek w Białej
1506-1520 – Biskup Kościelecki buduje murowany kościół w kształcie obecnego prezbiterium
1712 r. – pożar kościoła po uderzeniu pioruna (lub podpaleniu) – zostaje dobudowana nawa
1848 r. – przebudowa kościoła polegająca na obniżeniu dachu i zmianie elewacji

Jak widać, główną róznicą, jest czas powstania nawy. W niektórych źródłach datuje się tę rozbudowę na połowę XVIII w. (wariant II), inne wskazują Kościeleckiego, jako budowniczego kościoła w obecnych rozmiarach.
Do dziś nie jest to przesądzone.

Zbigniew Szcześniak